Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową demont.com.pl, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest:

„DEMONT” Derkowski i Spółka, Sp. J.
ul. Kaliska 72a
46-320 Praszka

KRS 0000295196
NIP 576 153 55 56

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@demont.com.pl lub dzwoniąc pod nr. tel.: 34 359 01 06 w godz. 8:00 – 17:00 w dni robocze.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Właściciel demont.com.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://demont.com.pl , prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Właściciel – „DEMONT” Derkowski i Spółka, Sp. J., ul. Kaliska 72a, 46-320 Praszka, KRS 0000295196, NIP 576 153 55 56.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcjioraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

8. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

§3 Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

a) połączenie z siecią Internet,

b) urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu wyposażonych w system operacyjny, pamięć, procesor i oprogramowanie pośredniczące,

c) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa która akceptuje pliki typu cookie np. Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) lub kompatybilna z wyżej wymienionymi,

d) włączona obsługa cookies oraz JavaScript,

e) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem demont.com.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

§4 Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail, hasło oraz dane osobowe, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

3. Klient rejestrujący się jako Przedsiębiorca powinien podać:

a) Firmę,

b) NIP,

c) Adres siedziby/ adres do doręczenia,

d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e) Nr telefonu.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

dostępu do statusu oraz historii zamówień;

otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

zamówienia Produktu,

zmiany swoich danych;

zmiany swojego hasła;

sprawdzenia swoje zamówienia;

całkowitego usunięcia swojego konta.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.

9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§5 Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.

2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez:

a) Formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu,

b) Wysłanie wiadomości email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) Telefon dzwoniąc na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

3. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem email lub telefon, Właściciel przesyła na podany adres email Klienta regulamin z prośbą o jego akceptacje.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Towar znajdujący się w ofercie Sklepu posiada niezbędne atesty, certyfikaty oraz deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami na terenie Unii Europejskiej.

6. Cechy i właściwości danego Towaru są opisane na stronie internetowej Sklepu, a wraz z wiadomością potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, przesyłane są Klientowi szczegółowe informacje dotyczące: nazwy Towaru, określenia producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

7. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

8. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

9. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

10. Do sprzedawanego towaru może być dołączona karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. W innym przypadku podstawą reklamacji zakupionego towaru jest dokument zakupu.

11. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

12. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

wybór formy dostawy i płatności;

zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

13. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

opis produktu;

jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

sposób płatności;

informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

informację o prawie do rękojmi;

w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

14. Sklep nie dopuszcza możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.

§6 Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

a) Przelewu na konto;

b) Płatności przez pośrednika PAYU;

c) Za pobraniem (płatność przy odbiorze).

2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

§7 Ceny

1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

4. Sklep może przyznać stałe rabaty na oferowane Towary ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.

5. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

6. Koszty dostawy Towaru co do zasady nie są uwzględnione w cenie poszczególnych Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

7. Kupując w Sklepie Klient żąda od Sprzedawcy wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych drogą elektroniczną w formie załącznika PDF na zdefiniowany w procesie zakupowym adres email. Faktury elektroniczne będą wysyłane z adresu info@demont.com.pl

§8 Dostawa

1. Czas wysyłki: do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia – termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru na magazynie lub w przypadku towarów ponadgabarytowych. Każdorazowo w takiej sytuacji Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy do Klienta zależny jest od wybranej formy dostawy, standardowo od 24 do 48 godzin.

2. Ustawowy termin dostawy to 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy:

a) DPD

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5. Koszt dostawy może ulec zmianie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi, ilości lub gabarytu paczki. O możliwości zmiany ceny Konsument zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Klient dokonujący zakupów jako Przedsiębiorca może otrzymać informacje o zmianie ceny dostawy po rozpoczęciu realizacji zamówienia.

6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

8. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firmy „DEMONT” Derkowski i Spółka, Sp. J., ul. Kaliska 72a, 46-320 Praszka, KRS 0000295196, NIP 576 153 55 56, adres email: info@demont.com.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: „DEMONT” Derkowski i Spółka, Sp. J., ul. Kaliska 72a, 46-320 Praszka, KRS 0000295196, NIP 576 153 55 56.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

§10 Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy
za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

listownie na adres: „DEMONT” Derkowski i Spółka, Sp. J., ul. Kaliska 72a, 46-320 Praszka, KRS 0000295196, NIP 576 153 55 56.

elektronicznie na adres: info@demont.com.pl

telefonicznie, nr tel.: 34 359 01 06

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

10. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§11 Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§12 Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://demont.com.pl.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/